Algemene informatie over IAS I Algemeen

Iets meer over de International Academy for Sportscience

De International Academy for Sportscience is opgericht in 1983 door Bert A.M, van Wingerden PhD., Professor in Sports Physical Therapy and Sportscience aan de City University Los Angeles en sinds 1998 Dean van de Faculteit Life, Health and Environmental Science.
In de loop van de jaren ontwikkelde het IAS een revalidatiesysteem, welke in Europa en Amerika bekend staat onder de naam Physical Rehabilitation Training®. De opleiding tot Physical Rehabilitation Trainer® richt zich op zowel sporters als op de ADL patiënt (PRT® A en B).

De PRT® approach richt zich met name op problemen van het actieve en passieve bewegingsapparaat. Deze aandoeningen vinden hun oorsprong in het niet voldoende belastbaar zijn van de betroffen structuren. De huidige maatschappij met automatisering, continu aanpassing van de omgeving aan de werknemer, „robotizing", een voortjagende 24-uurs economie, slechte eet- en drinkgewoonten etc. eisen hun tol. Het menselijk lichaam vertaalt deze „negatieve" prikkels en „onderbelasting" adequaat, naar een afname van de belastbaarheid. (SAID principle). Het gevolg laat zich raden. Moet de therapie dan gaan bestaan uit rust, minder belasten en verdere aanpassingen welke dit degeneratieproces verder bevestigen?

Drie soorten belastbaarheid worden in de PRT® aanpak onderscheiden. Deze worden negatief beinvloedt door de hiervoor beschreven gedragingen. Een gevolg is een afname van de algemene belastbaarheid, wat zich uit in een slechte cardiovasculaire conditie van de gemiddelde persoon. De gevolgen zijn in de huidige civilisatie doodsoorzaak nummer 1. Een afname van de specifieke belastbaarheid, wat zich vertaald in verminderde belastbaarheid in botten (osteoporose), pezen (RSI?), spieren (conditie/krachtverlies), immuunsysteem (verhoogde infectiekans en ziekte) en meer van deze typische civilisatie problemen. En ten derde , door combinatie van beide bovenstaande, een afname in de functionele belastbaarheid van de burger, wat zich uit in o.a. arbeidsongeschiktheid, het niet meer kunnen uitoefenen van hobby en sport, tot en met het relatief snel hulpbehoefend worden van de wat oudere generatie.

Om de verschillende structuren van het bewegingsapparaat weer belastbaar te maken is een structureel, op basis van de adaptatiemogelijkheden van het lichaam aangepast, functioneel gericht „actief" revalidatiesysteem noodzakelijk. Hiervoor is de integratie van o.a. fysiologie, histologie, trainingsleer, adaptatiemechanismen en voeding in de cursussen en opleiding noodzakelijk. Alleen zo is een functionele adaptatie en daarmee herstel van functie te waarborgen. Tevens, zelfs van nog meer belang, de enige mogelijkheid om preventief „chronische" problemen aan te pakken.
Voorwaarde is echter dat de patiënt/sporter actief participeert in de revalidatie en dat de Physical Rehabilitation Trainer® zich opstelt als begeleider en personal trainer van dit revalidatie proces. Belangrijk voor patiënt en sporter is het te weten dat niet de 30 minuten bij de therapeut het eindeffect van de revalidatie bepalen, maar de tijd welke de patiënt/sporter daarnaast met zijn/haar lichaam en gezondheid actief bezig is.

Alleen actieve maatregelen kunnen de belastbaarheid positief beinvloeden. Trainen, bewegen en gedragsveranderingen in eetpatroon en activiteit zijn noodzakelijk om een positieve verandering van de verschillende vormen van belastbaarheid te bereiken.
Passieve maatregelen zijn in staat de omstandigheden voor een positieve adaptatie te beinvloeden, zijn geen „echte" therapie, maar maken soms de stap naar de „actieve" therapie mogelijk.


Naast de unieke onderverdeling van de belastbaarheid, heeft Prof. Bert A.M. van Wingerden de functionele vragenlijst en functionele analyse en try-out de laatste jaren in de revalidatie ingebouwd. Hierdoor is het mogelijk om, zonder dat er een duidelijke diagnose bekend is, toch een individueel op de patiënt gericht actief revalidatieschema samen te stellen. Voor de ADL patiënt en sporter is op deze wijze via de revalidatielijn "functionele vragenlijst" "functionele analyse" - "functionele try-out", een functioneel actief trainingsschema op te stellen.

De International Academy for Sportscience heeft in de laatste jaren diverse methoden en systemen binnen de revalidatie in een ander daglicht geplaatst. Zo is de ijstherapie bij acute letsels en de fysiologische effecten ervan kritisch onder de loep genomen, is de wondgenezing van de diverse structuren van het actieve en passieve bewegingsonderzoek geintegreerd in de revalidatie (zie boek "Bindweefsel in de revalidatie" door Prof. Bert A.M. van Wingerden, SCIPRO Verlag,), is de fysiologische basis van compressie bij kraakbeenproblemen en subchondrale letsels onderzocht en in een onderzoeksysteem ondergebracht, is de onderbouwing van de actieve revalidatie middels integratie van andere kennisgebieden aangegeven, is een uniek revalidatiesysteem voor patiënten met chronische a-specifieke en specifieke rugklachten ontwikkeld middels een 10 kaartensysteem en is de eerder genoemde integratie van functionele vragenlijsten vaster in de revalidatie geintegreerd.

Alle bovengenoemde onderdelen zijn in de verschillende cursussen en opleidingen geintegreerd.

Na het voltooien van de opleiding tot PRT® of het volgen van één van de specialisatiecursussen op het gebied van de PRT® approach en wanneer daarnaast de praktijk voldoet aan de inrichtingseisen voor PRT® training, kunt U worden opgenomen in het betreffende register, welke op deze website is na te lezen.
Op deze wijze kunnen therapeuten, artsen en patiënten in hun regio, een aan de eisen van PRT® geregistreerde specifieke therapeut opzoeken en contacteren.

Door de opening van het IAS Post Graduate Study and Research Center in 1998 zijn wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en behandeling van patiënten in één instituut samengebracht. Wij staan hierdoor garant voor een up to date informatieverschaffing, met een zeer op de praktijk gericht opleidingssyteem.
Naast bovengenoemde biedt het nieuwe centrum ook mogelijkheden zoals: verhuur vergaderruimten voor bedrijven, praktijkinformatiedagen, specifieke trainingsuren voor sportteams, specifieke preventietrainingen en voorlichtingsavonden.

Wenst U verdere informatie over de opleidingen, cursussen en/of andere faciliteiten, welke door de International Academy for Sportscience worden uitgeschreven cq. aangeboden, mail of bel ons dan.