PRT® cursussen I PRT® I complete info
Physical Rehabilitation Trainer®

Inleiding
Physical Rehabilitation Training® moet als een specialisatie worden gezien na de normale opleiding fysiotherapie. De vakken welke tijdens de basis opleiding fysiotherapie worden gegeven zijn absoluut onvoldoende om sporters met hun specifieke problemen te kunnen begeleiden.
Zo komen onderdelen als algemene en specifieke trainingsleer onvoldoende of geheel niet voor in de basisopleiding, maar ook vakken als specifieke fysiologie, functionele histolgie/adaptie, specifieke voeding, sportspecifieke analyse en testen.
Al deze vakken zijn onmisbaar om; - training te kunnen geven, - trainingsbelasting te kunnen inschatten, - trainingsschema's te kunnen interpreteren en analyseren, - specifieke testen te kunnen ontwikkelen en interpreteren, - letsels te kunnen onderzoeken en optimale begeleiding te kunnen garanderen.
In de Physical Rehabilitation Training® gaat het er hoofdzakelijk om, om de belastbaarheid van de sporter(ster) weer terug te brengen naar het niveau van voor de blessure of liever zelfs hoger. Belastbaarheid verhogen moet altijd het hoofddoel van de behandeling zijn.

Om de belastbaarheid van de patiënt werkelijk te verhogen staat ons alleen de actieve therapie ter beschikking. Passieve maatregelen kunnen in uitzonderlijke gevallen, als begeleiding van de therapie gezien worden, maar zullen echter nooit in staat zijn de effectieve belastbaarheid naar een hoger niveau te brengen. Manuele therapie, osteopathie, chiropraxie, maar ook ultra geluid, electrotherapie etc. etc. zijn vormen van therapie, welke als begeleiding veelal mogelijk (en soms zelfs nuttig kunnen zijn) maar zonder een structurele training nooit tot een - langdurig- functioneel resultaat zullen leiden. De literatuur laat hierover gelukkig ook geen enkel misverstand bestaan.

De sporter mag nooit en te nimmer afhankelijk worden van de handen van de therapeut, maar m o e t onafhankelijk, door gerichte training, zijn/haar eigen belastbaarheid en daarmee functie, kunnen bepalen. De therapeut/arts zal hierbij voor de adequate begeleiding moeten kunnen zorgen. Hierdoor wordt op een verantwoorde manier sportbeoefening weer mogelijk en zal ook preventie op lange termijn worden bereikt, eventueel in samenspraak met de trainer.

Een van de primaire doelstellingen van deze internationale opleiding is het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van "sportscience and sportmedicine" te vertalen naar de praktijk, waardoor deze informatie ook daadwerkelijk kan worden ingezet ten behoeve van de begeleiding van de sporters.

Applied Science is dan ook de belangrijkste wetenschap welke de theorie in de opleiding bepaalt. Dit betekent dat de gegeven theorie ook daadwerkelijk in de praktijk kan worden gebruikt en dat alle - niet voor de praktijk relevante informatie - wordt vermeden.
De fysiologisch/biologische wet, de functie bepaalt de structuur en het orgaan, is voor de revalidatie van eminent belang om als "rode draad" te hanteren.

Theoretisch onderricht zal tijdens de opleiding worden afgewisseld met praktijksessies, waarin het gebodene in de praktijk zichtbaar wordt. Actieve deelname van de cursist aan de praktijksessies ( als trainer en sporter) is belangrijk om voor de volle 100% de informatie te kunnen verwerken.

Door de Internationale samenwerking met diverse Instituten en Universiteiten, staat de International Academy for Sportscience sinds 1983 garant voor een up to date, pedagogisch opleidings systeem, waar alleen ervaren, in de sport werkzame docenten, hun medewerking verlenen. De opleiding staat onder auspicien van de World Commission for Sports Biomechanics (WCSB).
De IAS-opleiding is internationaal erkend door de World Association of Rehabilitation Training (WART), en geaccrediteerd door de AASPTT.

 inleiding
 PRT registratie
 voor wie?
 docent
 programma
 cursusduur
 plaats
 wanneer
 kosten
 inschrijving
 benodigdheden
Internationale registratie PRT®
Internationale registratie vindt plaats na het succesvol afleggen van het examen. De Internationale registratie als Physical Rehabilitation Trainer® verloopt via de World Association of Rehabilitation Training (WART).

De International Academy for Sportscience werkt internationaal, met drie verschillende niveau's. De tweejarige opleiding Physical Rehabilitation Training® (PRT® level A na afronding van het eerste jaar en respectievelijk level B na afronding en examen van het tweede jaar), waarin de begeleiding van de regelmatige tot professionele sporter aan de orde komt. Training van de belastbaarheid zal tot (top)sport niveau worden opgebouwd, zowel in theorie als praktijk.

Voor wie?
Deze opleiding is met name geschikt voor de fysiotherapeut en arts welke regelmatig met sporters te maken hebben in de praktijk, of in de begeleiding van de desbetreffende sporters of sportteams werkzaam zijn.

 ^
Docent
De gehele cursus staat onder leiding van Prof. Bert A.M. van Wingerden PhD., welke tesamen met een aantal co-referenten de cursus verzorgt.

Plaats
IAS Postgraduate Study and Research Center
Deken Schmerlingstraat 15 - 15a, 5841 AM Oploo

 ^
Wanneer
Op het inschrijfformulier vindt u de eerst volgende periode wanneer deze cursus plaats zal vinden.

Cursusduur
De opleiding tot Physical Rehabilitation Trainer® omvat twee cursusjaren van ieder 8 weekenden per jaar.
(vrijdag en zaterdag van 9.30- 17.00 uur).

Kosten en inschrijving
De totale kosten bestaan uit inschrijf- en cursusgeld.
Termijnbetaling is voor deze cursus mogelijk.
(zie inschrijfformulier voor prijzen)

Het cursusgeld is inclusief de klappers met syllabus/stencils, koffie en thee, de te gebruiken materialen (tape en bandagemateriaal, bloed/urine onderzoek. testmaterialen, cursuskaart, examengeld en diploma/certificaat.

Lunches, maaltijden en eventuele overnachtingen zijn voor eigen rekening.

Inschrijving via inschrijfformulier en na overmaking
van inschrijfgeld op:
NL45ABNA0551741473 . onder vermelding van naam, adres woonplaats en cursusnr.
 inschrijven? 5  >

Programma
Trainingsleer theorie en praktijk Inspanningsfysiologie
algemene adaptatiewetten en training. Supercompensatie

specifieke kracht, snelheid en uithoudingsvermogen

looptraining, loop ABC en sprong ABC

Closed vs open keten training, vrije gewichten versus machines

warming up, cooldown, toniseren, training jeugd en ouderen

rekken, stretching, lenigheid

testen uithoudingvermogen, kracht, power en snelheid

laktaat, urine, bloed, aerobe en anaerobe testen

sportspecifieke analyses en interpretatie

Fysiologie van bindweefsel Fysiologie
fysiologie/histologie bindweefsel en integratie in revalidatie

adaptatie bindweefsel aan training, voeding, immobilisatie

wondgenezing,faseverdeling, regeneratie en adaptatie

farmacologie, farmacokinetica en herstel

mobilisatie, immobilisatie, belastbaarheid, herstel, turnover en training

bloed en urine diagnostiek, training en immuunsysteem

Voedingsleer
algemen en specifieke voeding, supplementering en doping

voeding en krachttraining, uithoudingsvermogen en snelheid

Revalidatietraining Tapen en bandageren
algemene, specifieke en functionele belastbaarheid

algemene trainingsleer revalidatie, PRT® systeemrevalidatie onderste, bovenste extremiteit

sportspecifieke analyses en opbouw, belastbaarheids testen

therapeutische en preventieve constructies

 ^
Benodigdheden
Meebrengen van sportkleding is voor alle dagen gewenst.


Met eventuele verdere vragen wendt U zich tot het IAS secretariaat.

 ^